Praca

Wymagania wobec kandydatów do pracy w VEGA SECURITY są zależne od aktualnego zapotrzebowania klientów. Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych wymogów:

- emeryt lub rencista

- wiek od 21 lat

- brak skłonności do używek

- dobry stan zdrowia (max. Stopień uszkodzenia ciała- lekki)

- student studiów niestacjonarnych do 26 lat

- nienaganna aparycja

- brak kartoteki z KRK (warunek konieczny)

- wpis na listę Kwalifikowanego Pracownika Ochrony

- pozwolenie na broń

- prawo jazdy kat. B


© copyright vegasecurity.pl 2013