O Nas

zdj

Agencja Ochrony VEGA SECURITY Sp. z o. o. działa na podstawie koncesji nr L- 0200/08 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Powyższa koncesja upoważnia nas do wykonywania wszelkich zadań z zakresu ochrony osób i mienia na terenie całego kraju.

Stawiamy na jakość wykonywanych usług, dlatego powierzone nam zadania wykonujemy z należytą starannością i zaangażowaniem. Umożliwiają nam to doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni pracownicy, których uważnie selekcjonujemy podczas procesu rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


© copyright vegasecurity.pl 2013